HOŞGELDİNİZ

Mimari Restorasyon Programımız, binlerce yıllık bir medeniyet geçmişi olan ülkemizde, taşınmaz ve taşınabilir kültür varlıklarının, yapısal ve görsel özelliklerini değiştirmeden, her türlü olumsuz etkenlere karşı korunması, bir onarım veya tamamlama işlemine girişilmeksizin yıpranmanın durdurulması ve yıkılan, harap olan bölümlerin aslına uygun biçimde bilimsel prensiplere uygun olarak onarılması işlemini yapan, restoratör teknikerleri yetiştirmeye yönelik eğitim öğretim yapılan iki yıllık bir ön lisans programıdır. Teorik ve uygulamalı eğitim kapsamında öğrencilerimiz; koruma kavramları, restorasyon ve konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri, geleneksel yapıların ve yapı elemanlarının rölövelerinin çıkarılması, analizlerinin yapılması, mevcut durumunun saptanması ve restorasyon ve restilüsyon projelerinin çizilmesi, geleneksel el sanatları ile ilgili temel bilgilenmenin kazanılması, tarihi eserlerin envanterlerinin çıkarılması ve rölövelerinde fotoğraftan yararlanma yöntemleri ve restorasyon laboratuvarlarında çalışabilecek bilgilerle donatılır; Ahşap, taş, çini, seramik, metal ve alçı konularında laboratuvar uygulamalarıyla beceri kazanılmasına yönelik eğitilirler. Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz; ön lisans diploması ve tekniker unvanı almaktadırlar. Şantiyelerde mimar ve ustalar arasında ara teknik eleman olarak görev yapmakta, restorasyon konularında faaliyet gösteren, Kültür Bakanlığı Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuarı, Kültür Bakanlığı Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi kamu kurumlarında, tüm müze ve saraylarda, arkeolojik kazı ekiplerinde ve özel kuruluşlarda çalışabilmektedirler. Ayrıca; Dikey Geçiş sınavı ile 4 yıllık, Mimarlık, İç Mimarlık, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Şehir ve Bölge Planlama, Tezhip, Geleneksel Türk Sanatları, Çini, El Sanatları, Eski Çini Onarımları, Geleneksel Türk El Sanatları, bölümlerine devam edebilmektedir. Anadolu coğrafyasında yaşamış tüm medeniyetlerin, bizlere bıraktığı kültürel mirasın korunmasında bilinçli bir farkındalık yaratacak bir öğrenimle elde edebileceğiniz nitelikli bir meslek için hepinizi yanımızda görmek isteriz. Görüşmek üzere.

Etkinlikler ( Tüm Etkinlikler )